25.08.2009

Lautakunta - Julkisuus - Pöytäkirja

Lautakunnan pöytäkirjan julkaiseminen internetissä

Kunnan koululautakunnan pöytäkirjoja oli julkaistu internetissä siten, että joissain asiakohdassa oli ollut merkintä ”ei-julkinen” ilman, että kerrottiin, minkä tyyppisestä asiasta oli ollut kysymys. Saadun selvityksen mukaan osin kyse oli ollut sinänsä julkisista asioista, joiden julkaisemista internetissä ei ollut kunnassa pidetty hyvän tavan mukaisena. Tällöin tietojärjestelmä ei ollut mahdollistanut muunlaista merkintää tietoverkossa. Asiassa ei havaittu sinänsä lain tai virkavelvollisuuksien vastaista menettelyä, sillä tiedotustoiminnan laajuus ja tapa ovat kunnan omassa harkinnassa.Apulaisoikeuskansleri katsoi kuitenkin, että internetissä asiakirjoja julkaistessa on huolehdittava siitä, että niiden asiasisältö pysyy ymmärrettävänä. Hän piti kyseistä julkaisutapaa ongelmallisena tiedottamisen avoimuuden ja hyvän hallinnon kannalta. Erityisen ongelmallisena hän piti sitä, että merkintä ”ei-julkinen” saattoi viitata sekä julkiseen että ei-julkiseen asiaan, jolloin merkintä ei antanut oikeaa informaatiota asiasta. Apulaisoikeuskansleri totesi, että verkkotiedottamiseen liittyvät tekniset ongelmat tulee ratkaista siten, ettei asioiden ja asiakirjojen informaatio muutu niiden vuoksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.