30.12.2009

Vammaispalvelu - Vammaiset - Kunta

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Kantelun mukaan kantelijalle oli tilattu etukäteen vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (vammaispalvelulaki) mukainen kuljetus. Kuljetus oli tilattu sekä meno- että paluumatkaa varten. Kantelija arvosteli kaupunkia siitä, että paluukuljetus jäi toteutumatta.

Kaupungin sosiaalivirasto totesi selvityksessään, että kaupungin matkapalvelukeskuksen toiminta ei mainittuna ajankohtana kaikilta osin vastannut tavoiteltua laatutasoa. Oikeuskansleri katsoi päätöksessään, ettei kantelija ollut paluukuljetuksen osalta saanut vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua, johon hän oli oikeutettu. Kaupungin velvollisuutena oli järjestää kuljetuspalvelut toimivalla ja niiden käyttäjien oikeudet turvaavalla tavalla. Kaupungin kuljetuspalvelu ei kantelussa tarkoitetussa tilanteessa ollut toiminut lainmukaisella eikä asianmukaisella tavalla. Sen vuoksi oikeuskansleri kiinnitti kaupungin sosiaaliviraston huomiota paitsi asianomaisiin vammaispalvelulain säännöksiin myös sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 4 §:n säännökseen sen järjestäessä mainittuja kuljetuspalveluja.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3 § 1, 4 § 3, 8 § 2
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 4 § 1 ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.