30.12.2009

Verotus - Päätös - Tiedoksianto

Päätöksen tiedoksiantaminen arvonlisäveroasiassa

Verovirasto oli ilmoittanut yhdistykselle 5.12.2007, että se merkitään arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 1.1.2007 alkaen. Yhdistyksen puolesta pyydettiin 7.12.2007 valituskelpoinen rekisteröintipäätös. Verovirastossa päätöksen antaminen kytkettiin yhdistyksen toimitiloihin tehtävään valvontakäyntiin siten, että valvontakäynti haluttiin tehdä ennen päätöksen antamista. Asiassa ei ilmennyt, annettiinko päätös 11.3.2008 tehdyn valvontakäynnin jälkeen. Huomioon ottaen muun ohella valvontakäynnin havainnot verovirasto poisti rekisteröinnin 16.4.2008 tehdyllä päätöksellä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti vastaisen varalle veroviraston huomiota siihen, että asianosaisen pyydettyä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitsemistä koskevaa päätöstä veroviraston on hallintolain 54 §:n 1 momentin mukaisesti annettava päätös tiedoksi viipymättä. Veroviraston myöhemmin tekemällä rekisteristä poistamista koskevalla päätöksellä ei ollut merkitystä asian arvioinnissa.

ArvonlisäveroL 175 §
HallintoL 54 § 1 mom.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.