29.12.2009

Kelpoisuus - Ammatti

Psykologin kelpoisuusvaatimusta koskeva säännös

Suomen Psykologiliitto ry kiinnitti kantelussaan huomiota siihen, ettei työ- ja elinkeinoministeriön valmistelemassa valtioneuvoston asetusehdotuksessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista edellytetä työ- ja elinkeinotoimistojen psykologeilta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettua laillistusta. Psykologiliitto katsoi, että toimistojen psykologit tekevät psykologeille tyypillisesti kuuluvia tehtäviä, ja työ vertautuu kuntoutus- ja koulupsykologien työhön, joilta molemmilta edellytetään laillistusta. Työ- ja elinkeinoministeriö katsoi selvityksessään, että työ- ja elinkeinotoimistoissa ei hoideta potilaita eikä anneta terveydenhuollon palveluja. Ministeriön mukaan kantelu perustui terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain virheelliseen tulkintaan.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi ratkaisussaan, että jos psykologin nimikettä käytetään tehtävässä, jossa ammatillisesti vaaditaan psykologista asiantuntemusta, mutta jossa ei harjoiteta psykologin ammattia terveydenhuollon klassisessa mielessä, saattaa nimikkeen käyttäminen johtaa vääriin odotuksiin ja mielikuviin erityisesti asiakkaiden taholta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen piti tarpeellisena, että sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston kanssa selvittää ja arvioi, tulisiko terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain soveltamisalaa tältä osin täsmentää. Selvitys- ja arviointityön lopputuloksesta riippuen työ- ja elinkeinoministeriön tuli ratkaisun mukaan ryhtyä toimiin työ- ja elinkeinotoimistojen psykologien kelpoisuusvaatimusten täsmentämiseksi.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 2 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.