16.12.2009

Kirkko

Poissaolo ja poistuminen kirkkovaltuuston kokouksesta

Kantelua tutkittaessa tuli selvitetyksi, että kirkkovaltuuston jäsen poistui valtuuston kokouksesta syytä ilmoittamatta, ilman että puheenjohtaja sitä häneltä tiedusteli.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että seurakunnan kirkkovaltuusto on kirkkolaissa säädetty seurakunnan ylin luottamushenkilöistä koostuva seurakunnan hallintoa hoitava toimielin. Vaaleilla seurakunnan toimielimen jäseneksi valitun luottamushenkilön tehtäviin kuuluu olla läsnä toimielimen kokouksissa ja osallistua sen päätöksentekoon. Varajäsenjärjestelmäkin huomioon ottaen kirkkovaltuustolle säädettyjen tehtävien hoitaminen vaarantuisi tai kävisi mahdottomaksi, mikäli tilapäisen estyneisyyden aiheuttanut este ja kokouksesta poistumisen syy jäisivät yksinomaan jäsenen asiaksi. Ilman nimenomaista säännöstäkin kirkkovaltuuston jäsenen velvollisuuksiin kuuluu 1) ilmoittaa este ollessaan tilapäisesti estyneenä saapumasta kokoukseen, ja 2) ilmoittaa syy kokouksesta poistumiselleen. Puheenjohtajan, jolle esteestä tai poistumisen syystä ilmoitetaan, tulee tarpeen mukaan arvioida se. - Esteen ja syyn arvioinnille ei ole asetettava suuria vaatimuksia. Vain jos este tai syy on ilmeisen selvästi sellainen, ettei sitä voida hyväksyä, puheenjohtajan on tuotava asia valtuuston käsittelyyn.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi vastaisen varalle kirkkovaltuuston jäsenen ja puheenjohtajan tietoon käsityksensä heidän velvollisuuksiensa vastaisesta menettelystä.

Kirkkojärjestys 7 luvun 3 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.