15.12.2009

Asiakirjajulkisuus - Asiakirjapyyntö - Huomautus

Asiakirjapyyntöön vastaaminen

Kantelija oli pyytänyt Metsähallitukselta jäljennöksiä erääseen hankintaan liittyvistä asiakirjoista alun perin 9.2.2008. Apulaisoikeuskanslerin sijainen oli päätöksessään 30.6.2008 kiinnittänyt Metsähallituksen huomiota julkisuuslain vastaiseen menettelyyn, kun se ei ollut tuohon päivään mennessä antanut pyydettyjä jäljennöksiä tai tehnyt asiakirjojen antamisesta kielteistä valituskelpoista päätöstä. Metsähallitus teki asiaa koskevan päätöksensä lopulta 25.8.2008 sen jälkeen, kun oikeuskansleri oli pyytänyt siltä selvitystä uuden kantelun johdosta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että viivästyminen, yli puoli vuotta asiakirjapyynnön tekemisestä, oli ollut toistuvaa ja myös ajallisesti merkittävää. Metsähallitus oli toistuvasti ja selvästi laiminlyönyt lakiin perustuvan velvollisuutensa antaa tieto asiakirjasta tai tehdä asiaa koskeva kielteinen päätös laissa säädetyssä määräajassa. Tämän vuoksi hän piti tarpeellisena antaa Metsähallitukselle huomautus sen julkisuuslain 14 §:n vastaisesta menettelystä.

Julkisuuslain 14 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.