08.12.2009

Hyvä hallinto - Viipyminen

Hallintokantelujen pitkät käsittelyajat lääninhallituksessa

Kahdessa kantelussa arvosteltiin terveydenhuoltoa koskevien hallintokantelujen pitkää käsittelyaikaa lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosastolla. Toisen kantelun käsittely oli kestänyt vuoden ja neljä kuukautta ja toisen vuoden ja kuusi kuukautta.

Selvitysten mukaan muun muassa kantelujen määrän lisääntyminen sekä viranhaltijoiden vaihtuvuus ja rekrytointiongelmat olivat pidentäneet käsittelyaikoja ja näihin seikkoihin lääninhallitus ei ole voinut vaikuttaa. Lääninhallitus oli myös katsonut henkilöstöresurssiensa olevan riittämättömiä suhteessa tehtävien määrään. Sosiaali- ja terveysosaston kantelukäsittelyn tilannetta oli kuitenkin pyritty parantamaan kohdentamalla siihen lisävoimavaroja myös lääninhallituksen muilta osastoilta.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksissään, että kantelujen käsittelyajat olivat kohtuuttoman pitkiä. Koska saadun selvityksen perusteella lääninhallituksessa oli ryhdytty toimenpiteisiin sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevien kantelujen käsittelyajan lyhentämiseksi, asia ei antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että apulaisoikeuskansleri saattoi näkemyksensä kantelujen kohtuuttoman pitkästä käsittelyajasta lääninhallituksen tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.