30.11.2009

Kirkko - Hyvä hallinto - Tarkoitussidonnaisuus

Hallintoasian käsittelystä kirkkoneuvostossa

Kantelija, joka oli kirkkoneuvoston jäsen, esitti syys-lokakuussa 2007 seurakunnalle useita kertoja tieto- ja asiakirjapyynnön seurakunnan asuntojen vuokraamista koskevassa asiassa. Vastaukset kysymyksiinsä kantelija sai kirkkoneuvoston 18.3.2008 pidetyn kokouksen yhteydessä, jolloin kiinteistöpalvelun johtokunnan laatima vastausasiakirja oli esityslistan liitteenä. Näyttämättä jäi, että kantelijalle olisi toimitettu hänen pyytämänsä pöytäkirjanote tai että kantelijalle olisi ilmoitettu, miksi otetta ei voitu toimittaa. Muun näytön puuttuessa luotettavana oli pidettävä kantelijan arviota, jonka mukaan kirkkoneuvosto ei ollut tehnyt hänen tarkoittamaansa päätöstä.

Apulaisoikeuskansleri huomautti kirkkoneuvostoa sen perustuslain, kirkkolain ja hallintolain vastaisesta menettelystä:

Kirkkoneuvosto menetteli perustuslain 21 §:n edellyttämän hyvän hallinnon vastaisesti laiminlyödessään kohtuullisessa ajassa vastata kantelijalle hänen kysymyksiinsä sekä ilmoittaa, että pyydettyä pöytäkirjanotetta ei voitu toimittaa. Samalla kirkkoneuvosto jätti noudattamatta kirkkolain 25 luvun 8 §:n 2 momentin erityissäännöstä. Kirkkoneuvoston menettelyä tässä asiassa oli pidettävä erityisen moitittavana. Vuokrauskäytännön selvittämisen siirtäminen kiinteistöpalvelun johtokunnan valmisteltavaksi (19.9.2007) ja kantelijan kirkkoneuvostolle osoittaman kirjeen käsittely (23.10.2007) – asian merkitseminen vain tiedoksi, kirjeen lähettäminen johtokunnalle, laiminlyönti liittää kirje pöytäkirjaan – oli ainakin osaksi tapahtunut siinä tarkoituksessa, että kantelijan tietopyyntö voitiin torjua valmisteluvaiheessa olevan asian salaisuuteen vedoten. Kirkkoneuvosto oli siten toiminut, paitsi edellä mainittujen säännösten, myös hallintolain 6 §:ssä säädetyn tarkoitussidonnaisuuden periaatteen vastaisesti.

Suomen perustusL 21 §
KirkkoL 25 luvun 8 §:n 2 mom.
HallintoL 6 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.