26.11.2009

Esitutkinta - Viipyminen

Esitutkinnan viipyminen

Kantelijan asiassa oli esitutkinta viipynyt ja asiassa oli vasta esitutkinnan valmistumisen jälkeen tehty päätös asian lähettämisestä sovitteluun yli vuosi ja neljä kuukautta rikosilmoituksen tekemisen jälkeen.

Apulaisoikeuskansleri otti asian arvioinnissa huomioon muun ohella poliisilaitoksen työtilanteen ja sen edellyttämän juttujen priorisoinnin sekä sen, että tutkintatoimenpiteissä sinänsä ei ollut aihetta moitteelle. Epäillyt rikokset eivät olleet myöskään vaarassa vanhentua.

Velvollisuus toimittaa esitutkinta ilman aiheetonta viivytystä ei koske ainoastaan esitutkinnan mahdollisen aloittamispäätöksen jälkeisiä toimia, vaan myös esitutkinnan mahdollista aloittamista koskevan päätöksen tekemistä ja sitä edeltäviä toimenpiteitä.

Poliisin resurssien säästön ja kohdentamisen kannalta on perusteltua, että arvio asian soveltumisesta sovitteluun tehdään joutuisasti.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen komisarion ja rikosylikonstaapelin huomiota esitutkintalain 6 §:n säännökseen, jonka mukaan esitutkinta on toimitettava ilman aiheetonta viivytystä.

Perustuslaki 21 § 1 mom.
Esitutkintalaki 6 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.