18.11.2009

Hankinta - Kunnallishallinto - Kunnanhallitus

Hankintasopimuksen kilpailuttamatta jättäminen

Kunnan sivistyslautakunta oli päättänyt ilman kilpailutusta jatkaa sopimusta kuljetusyrittäjien kanssa, vaikka vuonna 2004 kilpailutuksen jälkeen solmituissa hankintasopimuksissa ei ollut jatko-optiota. Kunnanhallitus oli myöhemmin kokouksessaan käsitellyt tilintarkastajan muistiota, jossa tämä oli todennut, että kyseinen hankinta olisi tullut kilpailuttaa. Kunnanhallitus oli merkinnyt tilintarkastajan lausunnon tiedoksi ja antanut ”hallintokunnille viestin muuttuneen hankintalain tarkasta noudattamisesta”. Asiaa ei ollut saatettu markkinaoikeuteen eikä hallinto-oikeuteen käsiteltäväksi.

Apulaisoikeuskansleri totesi, ettei voi päättää hankintasopimuksen lainmukaisuudesta markkinaoikeuden sijaan, eikä hänellä ole lakiin perustuvaa mahdollisuutta määrätä, minkälaisia päätöksiä viranomaisen tulisi käsiteltävänään olevassa asiassa tehdä tai mihin toimenpiteisiin sen tulisi ryhtyä. Hän katsoi, että kunnan hallintoa kohtaan tunnetun yleisen luottamuksen näkökulmasta olisi kuitenkin perusteltua tarkastella kantelun kohteena olevia päätöksiä uudestaan varsinkin, kun kunta itse oli arvioinut tehdyn sopimuksen lainvastaiseksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.