16.11.2009

Oikeuskansleri - Selvitys

Tietojen antaminen oikeuskanslerille

Kantelukirjoituksessa oli arvosteltu kunnan sosiaali- ja terveysjohtajan menettelyä, viitattu konsultin laatimaan hyvinvointipalveluiden loppuraporttiin ja esitetty muun muassa, että johtaja olisi laiminlyönyt huolehtia joidenkin hankintojen kilpailuttamisen. Sosiaali- ja terveysjohtaja lausui oikeuskanslerille antamassaan selvityksessä, ettei mainitussa raportissa olisi missään yhteydessä todettu, että kilpailutus olisi laiminlyöty. Selvityksen mukaan raportissa olisi kiinnitetty huomiota ainoastaan siihen, että palveluiden ostosta laadittu sopimus ei ollut kyllin tarkoin määritelty. Kunnanhallitus ilmoitti omana selvityksenään yhtyvänsä sosiaali- ja terveysjohtajan selvitykseen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, saatuaan kantelussa tarkoitetun raportin erillisestä pyynnöstä nähtäväkseen, että siinä lasten päivähoitopaikkojen ostamisen osalta yksiselitteisesti mainitaan, ettei kilpailutusta ole tehty. Palveluasumisen ostopalveluista koskevasta raportissa esitetystä arvostelustakaan ei hänen mukaansa voi tehdä päätelmää, ettei siinä todettaisi ”missään yhteydessä” kilpailutuksen laiminlyömistä. Kunnanhallituksen toimittamasta selvityksestä ei saa oikeaa ja täysin totuudenmukaista kuvaa loppuraportin kilpailutusta koskevista arvioista. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti sosiaali- ja terveysjohtajan sekä kunnanhallituksen huomiota oikeuskanslerin perustuslain mukaiseen tietojensaantioikeuteen.

Perustuslain 11 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.