18.11.2009

Opastaminen

Opastamisvelvollisuus

Kantelija oli toimittanut Suomen Asianajajaliittoon asianajajan ja varatuomarin menettelyä arvostelevan kirjoituksen. Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunta oli ratkaissut asianajajan toimintaa koskevat moitteet valvonta-asiassa antamallaan päätöksellä. Valvonta-asiaa Suomen Asianajajaliiton toimistossa valmisteltaessa oli katsottu, ettei kyseessä olevan varatuomarin toiminnan tutkiminen kuulunut Suomen Asianajajaliiton toimivaltaan. Kantelijalle ei ollut erikseen ilmoitettu tästä seikasta.

Oikeuskansleri totesi, että hallintolain opastamisvelvollisuutta koskevan säännöksen nojalla Suomen Asianajajaliiton olisi tullut ilmoittaa kantelijalle erikseen, ettei hänen kantelunsa ollut varatuomarin osalta kuulunut Suomen Asianajajaliiton toimivaltaan. Oikeuskansleri kiinnitti Suomen Asianajajaliiton huomiota hallintolain opastamisvelvollisuutta koskevaan säännökseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.