11.11.2009

Lastensuojelu - Hyvä hallinto - Rajoitustoimenpiteet

Sosiaalitoimen ja perhekuntoutuskodin menettely

Kantelija arvosteli poikansa kohtelua tämän ollessa sosiaalilautakunnan huostaanottamana sijoitettuna perhekuntoutuskotiin.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti päätöksessään kaupungin sosiaalitoimen huomiota asiakirjojen luovuttamista koskevien ohjeiden noudattamiseen, yhteydenpidon rajoittamista koskevien päätösten tekemiseen lastensuojelulain säännösten mukaisesti ja siihen, että sosiaalityöntekijän tulee huolehtia yhteydenpidosta huostaan otettuun lapseen myös tapaamalla tätä sijoituspaikassa. Lisäksi sosiaalitoimen huomiota kiinnitettiin siihen, että huostaanotetun lapsen ammatillista opetusta ei eräinä ajanjaksoina järjestetty ammatillisesta opetuksesta annetun lain mukaisesti.

Päätöksessä kiinnitettiin myös perhekuntoutuskodin huomiota yhteydenpidon rajoittamista, henkilökatsastusta ja aineiden ja esineiden haltuunottoa koskevien päätösten tekemiseen lastensuojelulain säännösten mukaisesti sekä ammatillisen koulutuksen toteuttamiseen siitä annetun lain mukaisesti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.