03.11.2009

Hyvä hallinto - Hallinto

Eviran toimintaohjeen tulkinnanvaraisuus

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira oli antanut 1.3.2007 käyttöönotetun kalkkunoiden kuljetuspäällysten korkeutta suhteessa kalkkunoiden kokoon koskevan toimintaohjeen. Apulaisoikeuskansleri katsoi päätöksessään, että Evira oli toiminut toimintaohjeen antamisessa perustuslain 21 §:n 2 momentti ja hallintolain 9 §:n 1 momentti huomioon ottaen virheellisesti.

Päätöksessä todettiin, että Eviran antamasta toimintaohjeesta ei käynyt selkeästi ilmi, että se ei ole oikeudellisesti sitova. Päätöksessä korostettiin, että ylipäätään ohjeen oikeudellisesta luonteesta tai sisällöstä ei tule olla epäselvyyttä. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että toimintaohjetta oli mahdollista luonnehtia sellaiseksi, että se tosiasiassa saattoi yksityiskohtaisena ja kantaa ottavana keskushallinnon viranomaisen näkemyksenä vaikuttaa hallinnollisesti alempien viranomaisten ja virkamiesten toimintaan niiden harjoittaessa virkavastuullaan konkreettista tarkastustoimintaa. Ongelmallinen oli myös toimintaohjeen mahdollinen tosiasiallinen vaikutus hallinnon ulkopuolisten kalkkunankuljetusta ja kalkkunan teurastustoimintaa harjoittavien yritysten menettelyyn ja toimintatapoihin kalkkunakuljetuksissa, vaikka viranomaisten ohella heidänkin toimintansa on sidottu voimassa olevaan eläinkuljetus- ja eläinsuojelulainsäädäntöön ja jota heidän tulee toiminnassaan noudattaa. Niin ikään toimintaohjeen määräys ”ohjeen toteutumisen tarkastelusta” oli tulkinnanvarainen. Ohje ei antanut yksiselitteistä vastausta, mitä ohjeen toteutumisen tarkastelemisella Evira oli tarkoittanut. Apulaisoikeuskanslerin mukaan ohjeistuksen tulisi hyvän hallinnon vaatimuksen mukaisesti olla siten avointa, että siitä ilmenee, miksi johonkin tiettyyn näkemykseen, ohjeistukseen tai suositukseen on päädytty. Päätöksessä vielä todettiin, että toimintaohjein tehtävällä neuvonnalla tai ohjeistuksella ei voida myöskään korjata mahdollisia puutteita lainsäädännössä tai korvata varsinaisten oikeussuojakeinojen käyttöä. Apulaisoikeuskansleri pyysi Eviraa ilmoittamaan 31.12.2009 mennessä mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt päätöksen perusteella.

PL 21 § 2
HL 9 § 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.