02.11.2009

Esteellisyys - Sosiaalihuolto

Toimeentulotukiasian käsittelijän esteellisyys

Kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toimistosihteeri oli tehnyt kantelijaa koskeneen toimeentulotukipäätöksen. Tätä ennen toimistosihteeri oli asianomistajana tehnyt kantelijasta rikosilmoituksen. Kantelussaan kantelija katsoi toimistosihteerin olleen esteellinen, koska tämä oli tehnyt toimeentulotukipäätöksen ajankohtana, jolloin rikosilmoitusta koskevan esitutkinnan toimittaminen oli ollut kesken.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan asian arvioinnin kannalta olennaista oli, että rikosilmoituksen tekeminen asianosaisesta osoittaa virkamiehen ennakkoon varsin latautunutta suhtautumista asianosaiseen riippumatta siitä, mikä on ollut motiivina rikosilmoituksen tekemiselle. Toimistosihteerin tapauksessa tekemä rikosilmoitus kantelijasta pitäen tätä itseään kohdistuvan rikoksen tekijänä sekä muut asiaan liittyneet erityispiirteet osoittivat, että käsillä oli ollut sellaisia ulkopuolisenkin havaittavissa olleita konkreettisia seikkoja, jotka oli mahdollista katsoa vaarantaneen luottamuksen toimistosihteerin puolueettomuuteen tehdä päätös kantelijaa koskeneessa toimeentulotukiasiassa. Apulaisoikeuskanslerin mukaan puolueettomuuteen kohdistuvan luottamuksen säilyttämiseksi olisi oikeudellisesti perustellumpaa ollut, että toimistosihteeri olisi pidättynyt tekemästä toimeentulotukipäätöstä todeten itsensä esteelliseksi.

Apulaisoikeuskansleri saattoi kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tietoon päätöksessään esittämänsä näkemykset.

Hallintolaki 27, 28 ja 29 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.