30.10.2009

Kunnallishallinto - Hallintosääntö

Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön määräysten velvoittavuus

Kunnan hallintosäännön määräyksen mukaan kunnanjohtaja päättää harkinnanvaraisista palkantarkistuksista kunnanhallituksen ohjeiden perusteella. Kantelussa tarkoitetussa tapauksessa kunnanjohtaja oli tehnyt sanotunlaisen päätöksen ja kunnanhallitus oli päättänyt olla käyttämättä otto-oikeuttaan.

Apulaisoikeuskansleri totesi kunnanvaltuuston harkinnassa olevan, kuinka yksityiskohtaisia hallintosäännön määräykset ovat ja miten ne on muotoiltu. Hyväksytyn hallintosäännön määräyksiä on noudatettava kunnan hallinnossa ja ne sitovat valtuustoa itseäänkin. ”Kunnanhallituksen ohjeiden perusteella” -määräyksen valtuusto oli hyväksynyt tietoisena kuntalain 23 ja 24 §:stä ilmenevästä pysyvästä kunnanhallituksen valvonta-asemasta kunnanjohtajaan nähden ja 51 §:stä ilmenevästä mahdollisuudesta otto-oikeuden käyttöön. Sanottu valvonta-asema ja otto-oikeus eivät siten vapauta noudattamasta määräystä. Noudattamisvelvollisuus koskee sekä kunnanhallitusta (ohjeiden antaminen) että kunnanjohtajaa (palkantarkistuksista päättäminen). Sanotun määräyksen sanamuodon asettamissa rajoissa on kunnanhallituksen harkinnassa, missä muodossa se antaa ohjeita ja kuinka yksityiskohtaisia ne ovat. Määräys ei välttämättä edellytä ohjeita kuhunkin yksittäiseen kunnanjohtajan päätökseen. Ohjeet voivat myös koskea pitempänä ajanjaksona tehtäviä päätöksiä.

Kunnanhallituksen selvityksen mukaan kunnanhallitus voi halutessaan antaa kysymyksessä olevia ohjeita. Selvityksessä ei väitettykään, että ohjeita olisi esillä olevassa tapauksessa annettu. Kunnanhallitus oli siten laiminlyönyt hallintosäännön asianomaisessa kohdassa edellytettyjen ohjeiden antamisen eikä kunnanjohtaja ollut kysymyksessä olevista palkantarkistuksista päättäessään toiminut ”kunnanhallituksen ohjeiden perusteella”. Apulaisoikeuskansleri saattoi vastaisen varalle kunnanhallituksen tietoon esittämänsä käsityksen kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön määräysten velvoittavuudesta. Eläkkeelle jääneen kunnanjohtajan osalta oli pidettävä riittävänä, että kunnanhallitus saattoi apulaisoikeuskanslerin päätöksen hänen tietoonsa.

KuntaL 16 § 1 mom.
KuntaL 50 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.