29.10.2009

Toimivalta - Sosiaalihuolto - Valvonta

Lääninhallituksen toimivalta sosiaalihuollon valvonnassa

Kantelussa oli kysymys vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (vammaispalvelulaki) mukaisista vaikeavammaisten kuljetuspalveluista, jotka eivät kantelijan mukaan toimineet kaupungissa asianmukaisesti. Kantelija oli tehnyt asiasta kantelun lääninhallitukselle, mutta hän ei ollut tyytyväinen saamaansa vastaukseen, ja kanteli oikeuskanslerinvirastolle lääninhallituksen menettelystä. Kanteluun antamassaan selvityksessä lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto totesi olevansa huolissaan siitä, kuka viimekädessä varmistaa ja valvoo, että vammaispalveluasiakas saa tarvitsemansa lainmukaiset kuljetuspalvelut. Osaston mukaan voimassa olevassa lainsäädännössä ei ole selkeästi määritelty valvonnasta vastuullista tahoa. Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että sosiaalihuoltolain 3 §:n 2 momentin mukaan läänin alueella sosiaalihuollon suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluvat lääninhallituksille. Hän saattoi lääninhallituksen ja sen sosiaali- ja terveysosaston tietoon näkemyksensä, jonka mukaan lääninhallituksella on sosiaalihuoltoa koskevan yleisen ohjaus- ja valvontavaltansa perusteella mahdollisuus valvoa, että kunta järjestää vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut lainmukaisella, toimivalla ja niiden käyttäjien oikeudet turvaavalla tavalla. Edelleen apulaisoikeuskansleri totesi, että lääninhallituksella on valvonnassaan mahdollisuus puuttua epäkohtiin.

Sosiaalihuoltolaki 3 § 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.