21.10.2009

Jätemaksu - Päätös - Tiedoksianto

Kuntayhtymän päätöksen tiedoksianto jäteasiassa

Kuntayhtymä oli yhtymäkokouksen päätöksellä vuonna 2002 peruuttanut jäsenkuntiensa aiemmin myöntämät vapautukset järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisestä. Kuntayhtymän päätöksestä oli tiedotettu pitämällä yhtymäkokouksen pöytäkirja nähtävillä kuntayhtymän toimiston ilmoitustaululla ja kuuluttamalla pöytäkirjan nähtävillä olosta kunkin jäsenkunnan ilmoitustaululla.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että niiden kiinteistöjen omistajat ja haltijat, joille oli sittemmin muutetun jätelain nojalla toistaiseksi myönnetty vapautus järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisestä, ovat olleet asianosaisia päätettäessä aiemmin tehtyjen vapautuspäätösten peruuttamisesta. Kuntayhtymän peruutuspäätös olisi tullut antaa heille tiedoksi kuten asianosaisille asianmukaisine muutoksenhakuohjeineen. Ottaen huomioon, että uusia vapautuspäätöksiä ei ole voinut myöntää 1.9.2004 jälkeen ja asianosaiset ovat voineet reagoida peruutuspäätöksen jälkeen saamiinsa laskuihin jätelain mukaisia muistutus- ja muutoksenhakukeinoja käyttäen, apulaisoikeuskanslerin sijainen piti riittävänä toimenpiteenään kiinnittää jätehuollon kuntayhtymän huomiota tiedoksiantomenettelystä esittämiinsä näkökohtiin.

Kuntalain 92 § ja 95 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.