20.10.2009

Hallintokantelu - Ratkaisu

Kanteluratkaisua koskevien säännösten noudattaminen

Päätöksellään 26.7.2007 (ks. kertomus 2007 s. 134) apulaisoikeuskanslerin sijainen perustuslain 21 §:ään ja hallintolain 4 §:n 3 momenttiin viitaten saattoi vastaisen varalle Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan tietoon käsityksensä hallintokantelun käsittelyjärjestyksestä lautakunnassa.

Tästä huolimatta tilintarkastuslautakunta oikeuskanslerille myöhemmin tehtyä kantelua käsiteltäessä ilmoitti selvityksessään tilintarkastuslakiin vedoten, että se voi käyttää harkintaa sen suhteen, noudattaako lautakunta edellä todettuja säännöksiä kaikkien kanteluiden käsittelyssä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että 1) lautakunta ei ollut tilintarkastuslain tai muidenkaan lakien nojalla vapautettu noudattamasta sanottuja säännöksiä, 2) tilintarkastuslautakunnan työjärjestyksen kohta, jonka mukaan lautakunnan puheenjohtaja ja/tai sihteeri vastaavat yhteydenottoon kirjeellä tai muulla sopivalla tavalla, oli harhaanjohtava – siitä voi saada käsityksen, että tällaista menettelyä noudatettiin myös kantelujen käsittelyssä, 3) lautakunta laiminlöi ratkaisun antamisen sille tehdyn kantelun johdosta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen huomautti tilintarkastuslautakuntaa sen lain säännösten noudattamista koskevasta virheellisestä käsityksestä, työjärjestyksen virheellisestä määräyksestä ja laiminlyönnistä antaa kantelun johdosta ratkaisu.

Suomen perustusL 21 §
HallintoL 4 §:n 3 mom.
TilintarkastusL 44 §:n 2 mom.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.