09.10.2009

Käräjäoikeus - Rikosasia

Rikosasioiden ratkaiseminen käräjäoikeudessa virheellisessä ratkaisukokoonpanossa

Hovioikeus oli poistanut viisi käräjäoikeuden notaarien yhden tuomarin istunnoissa antamaa rikostuomiota, koska käräjäoikeus ei ollut asioita ratkaistessaan ollut päätösvaltainen. Notaarit olivat itse kannelleet ratkaisuista hovioikeuteen. Oikeuskansleri otti käräjäoikeuden menettelyn asioissa tutkittavakseen omana aloitteena.

Käräjäoikeuslain mukaan käräjäoikeuden laamanni saattoi määrätä virassa neljä kuukautta olleen notaarin toimimaan puheenjohtajana yhden tuomarin istunnossa rikosasiassa, jossa mistään syytteessä tarkoitetusta yksittäisestä rikoksesta ei syytteessä mainittujen seikkojen vallitessa tehtynä ollut säädetty muuta tai ankarampaa rangaistusta kuin sakko tai vankeutta enintään yksi vuosi ja kuusi kuukautta.

Käräjäoikeuden laamanni oli antanut notaarille määräyksen toimia puheenjohtajana kahdessa sellaisessa yhden tuomarin istunnossa, jolle oli haastettu asioita, joissa syytteessä tarkoitetusta yksittäisestä rikoksesta oli säädetty edellä mainittua ankarampi enimmäisrangaistus, sekä toiselle notaarille määräyksen toimia puheenjohtajana yhdessä kyseisenlaisessa rikosasiassa yhden tuomarin istuntopäivänä. Ensiksi mainittu notaari oli ratkaissut kolme ja jälkimmäinen yhden sellaisen asian, jota notaari ei lain mukaan olisi kerrotun vuoksi saanut yhden tuomarin istunnossa ratkaista. Toinen notaareista oli mainituista asioista kahdessa ja lisäksi yhdessä muussa asiassa sekä toinen notaareista jo mainitussa yhdessä asiassa tuominnut vastaajan vankeusrangaistukseen, vaikka käräjäoikeuslain mukaan yhden tuomarin istunnossa ei notaarin puheenjohdolla olisi voinut tuomita muuta tai ankarampaa rangaistusta kuin sakkoa.

Oikeuskansleri antoi laamannille ja notaareille huomautuksen heidän lainvastaisesta menettelystään.

Oikeudenkäymiskaari 2 luku 6 § 1 mom
Käräjäoikeuslaki 17 § 1 mom 2 kohta
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerista 6 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.