06.10.2009

Palo - ja pelastustoimi - Pöytäkirja

Pelastuslaitoksen menettely paloturvallisuuden valvonnassa

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että palotarkastuspöytäkirjoihin tulee merkitä palotarkastuksessa annettujen korjausmääräysten määräajat ja korjausten toteuttaminen määräajan jälkeen olisi aiheellista tarkastaa ennen seuraavaa yleistä palotarkastusta. Toimivien sammutinpisteiden asianmukaiseen tiheyteen, autosuojien uloskäytävien ja niihin johtavien tilojen ovien lukitukseen sekä poistumisteiden merkintöihin tulee apulaisoikeuskanslerin mukaan kiinnittää erityistä huomiota palotarkastuksissa. Apulaisoikeuskansleri saattoi pelastuslaitoksen tietoon esittämänsä näkökohdat palotarkastusten asianmukaisesta toimittamisesta ja palotarkastuspöytäkirjan merkinnöistä. Apulaisoikeuskansleri totesi lisäksi, että vastuu palotarkastuksissa esiin tulleiden seikkojen lopullisesta kuntoon saattamisesta on pelastuslain 22 §:n mukaan kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulla.

Pelastuslaki 3, 22 ja 35 § 1 mom
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 9 ja 15 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.