05.10.2009

Ulosotto - Häätö - Muutoksenhaku

Avustavan ulosottomiehen menettely häätöä koskevassa asiassa

Kantelun mukaan ulosottoviranomainen oli menetellyt lainvastaisesti häätöä koskevassa asiassa. Kantelija arvosteli muun muassa avustavan ulosottomiehen menettelyä liittyen häätötoimitusta koskevaan muutoksenhakuun. Avustavan ulosottomiehen antaman selvityksen mukaan hän oli häätötoimituksen yhteydessä ilmoittanut häädettävälle, että valitusaika oli kolme viikkoa toimituspäivästä.

Tapahtuma-aikana vuonna 2005 voimassa olleen ulosottolain 10 luvun 11 §:n 1 momentin mukaan kun ulosottomies suorittaa ulosmittauksen tai muun täytäntöönpanotoimituksen taikka tekee päätöksen ulosottoasiassa, hänen on samalla ilmoitettava, saako asiassa hakea muutosta ja mitä valituksen osalta on noudatettava.

Avustava ulosottomies oli häätötoimituksessa tuonut esille, että toimituksesta oli mahdollista valittaa ja hän oli kertonut valituksen määräajan. Käytettävissä olleen aineiston mukaan hän ei kuitenkaan ollut millään tavalla selostanut häädettävälle mitä valituksen osalta muutoin oli noudatettava, eli miten mahdollisen valituksen tekemisessä muutoin olisi tullut menetellä. Avustava ulosottomies ei ollut kertonut häädettävälle esimerkiksi sitä, minne mahdollinen valituskirjelmä olisi tullut toimittaa.

Mainitun perusteella oikeuskansleri yhtyi lääninhallituksen esittämään näkemykseen, että avustavan ulosottomiehen ohjeistus valituksen tekemiseen liittyvästä menettelystä oli jäänyt puutteelliseksi. Ulosottolaista ja sen esitöistä ei toisaalta ilmennyt mitä nimenomaisia tietoja avustavan ulosottomiehen olisi tullut ilmoittaa häädettävälle valituksen noudattamisen osalta. Oikeuskanslerin käsityksen mukaan selvää kuitenkin oli, että ilmoittamalla vain valituksen määräajan, avustava ulosottomies ei käsillä olevassa tapauksessa ollut ilmoittanut häädettävälle kaikkia niitä tietoja, jotka hänen olisi ulosottolain mukaan tullut ilmoittaa, joten hänen menettelynsä oli tältä osin kritiikille altis.

Oikeuskansleri saattoi avustavan ulosottomiehen tietoon käsityksensä tämän menettelyn virheellisyydestä.

UL 10 luku 11 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.