01.10.2009

Viipyminen - Sosiaaliturva - Hyvä hallinto

Valituksen siirrolle säädettyjen määräaikojen noudattaminen

Kansaneläkelaitoksen oli antanut kantelijalle päätökset kuntoutuksesta ja eläkkeensaajan asumistuesta. Kantelija oli valittanut molemmista päätöksestä. Kela ei ollut oikaissut kumpaakaan päätöstä, eikä asioissa pyydetty lisäselvitystä. Näin ollen kantelijan valitukset olisi tullut toimittaa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan 30 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä, mutta molemmat valitukset oli lähetetty muutoksenhakuasteeseen myöhässä.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että Kansaneläkelaitoksen vakuutuspiiri oli laiminlyönyt noudattaa Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 56 §:ssä ja eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 37 §:ssä valituksen siirrolle säädettyä määräaikaa, ja toiminut siten lainvastaisesti.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti vakuutuspiirin huomiota valituksen siirrolle säädettyjen määräaikojen noudattamiseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.