30.09.2009

Pysäköinninvalvonta

Kunnallisen pysäköinninvalvonnan toiminta

Kunnallinen pysäköinninvalvonta oli kieltäytynyt suorittamasta valvontaa yksityisellä kiinteistöllä, koska kiinteistö oli tehnyt sopimuksen pysäköinninvalvonnasta yksityisen pysäköinninvalvontaa harjoittavan yrityksen kanssa.

Apulaisoikeuskansleri totesi ratkaisussaan, että perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan ”julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.” Laissa ei ole säännöstä, jonka nojalla kunnallinen pysäköinninvalvoja voisi kieltäytyä suorittamasta valvontatehtäväänsä vain sillä perusteella, että yksityisen kiinteistön haltija on tehnyt sopimuksen pysäköinnin valvonnasta pysäköinninvalvontaa suorittavan yhtiön tai jonkun muun tahon, esimerkiksi vartiointiliikkeen tai talonmiehen kanssa.

Kunnan toimittamassa selvityksessä ei ollut hyväksyttävää perustetta sille, että kunnallinen pysäköinninvalvonta oli kieltäytynyt valvontatehtävänsä suorittamisesta kiinteistön edustajana toimineen kantelijan pyynnöstä.

Kunnan huomiota kiinnitettiin vastaisen varalle edellä lausuttuun.

Lisäksi apulaisoikeuskansleri kiinnitti vastaisen varalle johtavan pysäköinnintarkastajan huomiota kunnallisista viranhaltijoista annetussa laissa tarkoitettuun viranhaltijan aseman ja tehtävän edellyttämään käyttäytymiseen, kun tämä oli kantelijan kanssa käymässään keskustelussa tuonut esille erään toisen yrityksen menettämän asiakkaan ja tämän vaikutuksen kantelijan edustamalle yritykselle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.