30.09.2009

Laillisuusvalvonta - Oikeuskansleri - Lausunto

Oikeuskanslerin tiedonsaantioikeus laillisuusvalvonta-asiassa

Työsuojelupiirin ylitarkastajan oikeudellista toteamusta koskevassa laillisuusvalvonta-asiassa apulaisoikeuskansleri pyysi sosiaali- ja terveysministeriöltä lausunnon. Antamassaan lausunnossa ministeriö sivuutti kysymyksen toteamuksen lainmukaisuudesta. Lausuntopyynnössä olleesta nimenomaisesta pyynnöstä huolimatta ministeriön lausunnosta ei käynyt ilmi, edustiko sanottu toteamus yleistä työsuojelupiireissä noudatettua kantaa.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti ministeriön huomiota perustuslain 111 §:n 1 momentissa säädettyyn oikeuskanslerin oikeuteen saada viranomaisilta laillisuusvalvontaansa varten tarvitsemansa tiedot.

Suomen perustusL 111 § 1 mom.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.