30.09.2009

Syrjintä - Yhdenvertaisuus - Työsuojelu

Yhdenvertaisuuslain syrjintäperusteita koskeva virkamiehen toteamus

Allekirjoittamassaan tarkastuskertomuksessa työsuojelupiirin ylitarkastaja kertoi kantelijan esittäneen syrjinnän syyksi ammatillisen toiminnan ja työpaikan epäkohtiin puuttumisen. Ylitarkastaja totesi käsityksenään, että nämä seikat eivät olleet mikään yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettu syrjintäperuste, mistä syystä yhdenvertaisuuslain syrjinnän kieltoa ei voitaisi katsoa rikotun.

Apulaisoikeuskansleri piti ensiksi selvänä, että työpaikan epäkohtiin puuttuminen mielipiteitä esittämällä, kuten kantelija asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan oli tehnyt, on yhdenvertaisuuslain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu syrjintäperuste. Toiseksi hän päätyi arvioon, että lainkohdan syrjintäperuste ”muu henkilöön liittyvä syy” kattaa ammatillisen toiminnan, mukaan lukien ammattiyhdistykseen kuulumattomuuden. Apulaisoikeuskansleri totesi, että yhdenvertaisuuslain esitöiden mukaan 6 §:ssä säädettyjen kiellettyjen syrjintäperusteiden luettelo vastaisi sekä perustuslain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja syrjintäperusteita että syrjintä- ja työsyrjintädirektiivissä säädettyjä kiellettyjä syrjintäperusteita (HE 44/2003 vp s. 41). Perustuslain 6 §:n 2 momentin syrjintäperusteissa ei mainita ammatillista toimintaa, sen sijaan mainitaan muu henkilöön liittyvä syy. Esitöiden (HE 309/1993 vp s. 44) mukaan sellainen syy olisi esimerkiksi yhdistystoimintaan osallistuminen. Perustuslain 13 §:n 2 momentista ilmenee, että jokaisella on ammatillinen yhdistymisvapaus ja että tämä vapaus sisältää muun ohella oikeuden kuulua tai olla kuulumatta ammatilliseen yhdistykseen.

Kun ylitarkastaja oli siten esittänyt virheellisen toteamuksen yhdenvertaisuuslain 6 §:n 1 momentin syrjintäperusteista, apulaisoikeuskansleri saattoi hänen tietoonsa käsityksensä sanotun pykälän tulkinnasta.

YhdenvertaisuusL 6 § 1 mom.
Suomen perustusL 6 § 2 mom.
Suomen perustusL 13 § 2 mom.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.