23.09.2009

Hyvä hallinto - Käsittelyaika - Tietosuoja

Asian käsittelyn viipyminen tietosuojavaltuutetun toimistossa

Kantelija teki vuonna 2006 tietosuojavaltuutetun toimistoon ilmoituksen vakuutusyhtiön toiminnasta. Hän tiedusteli asian etenemistä vuoden 2007 alkupuolella, ja asia oli tällöin puhelinkeskustelussa luvattu hoitaa nopeasti. Vuoden 2008 keväällä asia oli kuitenkin vielä ratkaisematta. Kantelun vireille tulon jälkeen annetun tietosuojavaltuutetun kannanoton mukaan asia oli iso periaatteellinen kysymys, mutta tästä huolimatta asian käsittely tietosuojavaltuutetun toimistossa oli kestänyt yli kaksi vuotta. Saadusta selvityksestä ei käynyt ilmi, että pitkä käsittelyaika olisi johtunut esimerkiksi asian selvittämisen vaatimista toimenpiteistä.

Apulaisoikeuskansleri katsoi hyvän hallinnon perusteiden edellyttävän, että viranomaisen toiminta on järjestetty siten, että asiakaspalvelu on hyvää ja viranomainen pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Vireillä olevat asiat tulee käsitellä asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti tietosuojavaltuutetun sekä tietosuojavaltuutetun toimiston ylitarkastajan huomiota perustuslain ja hallintolain säännöksiin asioiden asianmukaisesta ja viivytyksettömästä käsittelystä. Lisäksi ylitarkastajan huomiota kiinnitettiin hallintolain säännökseen siitä, ettäviranomaisen on esitettävä asianosaiselle tämän pyynnöstä arvio päätöksen antamisajankohdasta.

Perustuslaki 21 §
Hallintolaki 7 ja 23 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.