17.09.2009

Hyvä hallinto - Oikaisu - Virhe

Virheellisten karttamerkintöjen korjaaminen

Kunnan ja alueellisen ympäristökeskuksen yhteistyönä laaditun vesistön ruoppausta ja muuta vesirakentamista koskevan oppaan kartassa oli kantelijan omistama kiinteistö virheellisesti merkitty kokonaisuudessaan suojelualueeksi. Kartassa oli saatujen tietojen mukaan käytetty Suomen ympäristökeskukselta saatuja sähköisessä muodossa olevia eri suojeluohjelmien rajauksia. Alueellisen ympäristökeskuksen mukaan opas ei loukannut kantelijan oikeutta tai etua, koska oppaalla ei ole oikeudellisesti sitovaa merkitystä, kun kyseisen kiinteistön vesialueen vesirakentamistöiden luvanvaraisuus ja luvan myöntämisen edellytykset käsitellään vesilain mukaisessa menettelyssä.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että kysymys oli viranomaisen ylläpitämien tietojärjestelmien virheettömyydestä ja luotettavuudesta. Kantelun kohteena olevan kiinteistön kuulumista suojeluohjelmiin oli aiemmin käsitelty useita kertoja mm. korkeimmassa hallinto-oikeudessa sillä seurauksella, että vain osa kiinteistöstä oli suojeltu. Apulaisoikeuskansleri totesi, että kaikessa viranomaistoiminnassa on itsestään selvänä lähtökohtana pidettävä, että viranomaisen ylläpitämien tiedostojen tulee olla oikeita, virheettömiä ja ajantasaisia. Hallinnon asiakkaalla on perusteltu oikeus odottaa, että hänen viranomaiselta saamansa kartta vastaa merkinnöiltään todellisuutta. Hyväksyttävänä menettelynä ei voida pitää sitä, että virhettä ei edes pyrittäisi oikaisemaan, vaikka asian oikea laita olisi tiedossa ja riidaton. Alueellisen ympäristökeskuksen huomiota kiinnitettiin karttamerkintöjen paikkansa pitävyyden tärkeyteen ja viranomaisen velvollisuuteen tarjota asiakkaille asianmukaisesti hallinnollisia palveluita. Päätös lähetettiin tiedoksi myös Suomen ympäristökeskukselle, maanmittauslaitokselle ja kunnalle.

Perustuslaki 21 §
Hallintolaki 6 § ja 7 §
Valtion virkamieslaki 14 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.