15.09.2009

Oppilaitos - Sijaisuus

Peruskoulun opettajan sijaisen menettely

Eräässä peruskoulussa 14-vuotias oppilas oli loukannut sormensa teknisen työn oppitunnilla käyttäessään ns. pyörösahaa. Kyseisellä oppitunnilla opettajan tehtäviä oli hoitanut teknisen työn opettajan sijaiseksi määrätty luokanopettaja.

Asiaan soveltuvia säännöksiä oli perusopetus- ja työturvallisuuslaissa, nuorista työntekijöistä annetussa laissa sekä tapahtuma-aikana vuonna 2004 voimassa olleissa nuorten työntekijäin suojelusta ja nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta annetuissa asetuksissa.

Oikeuskansleri katsoi päätöksessään mainitun perusteella, että sijainen oli laiminlyönyt huolehtia säännösten edellyttämällä tavalla oppilaan perehdyttämisestä, opastuksesta ja ohjauksesta sekä turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Sijaisen olisi tullut noudattaa säännösten edellyttämiä teknisen työn oppitunnilla pyörösahan käyttöön soveltuvia varotoimia, joista hän työnantajan edustajana oli vastuussa.

Oikeuskansleri saattoi teknisen työn opettajan sijaisen tehtäviä hoitaneen luokanopettajan tietoon käsityksensä tämän menettelyn virheellisyydestä.

TyöturvallisuusL 4 § 1 mom. 1 kohta, 8 § 1 mom. ja 16 §
Laki nuorista työntekijöistä 10 §
Asetus nuorten työntekijäin suojelusta 3 § ja 4 §
STM:n asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.