21.09.2009

Asiakirjapyyntö - Poliisi

Asiakirjapyynnön käsittely

Kantelijan poliisiviranomaiselle osoittamaa asiakirjapyyntöä ei ollut käsitelty viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain edellyttämällä tavalla. Saadun selvityksen perusteella oli myös pääteltävissä, että rikosilmoituksia tehneelle asianomistajalle ei ollut kaikissa tapauksissa ilmoitettu, oliko hänen tekemien rikosilmoitusten perusteella käynnistetty esitutkinta.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti vastaisen varalle poliisilaitoksen poliisipäällikön huomiota sen varmistamiseen, että poliisilaitoksen henkilökunnalla on tarvittava tieto käsiteltävien asiakirjojen julkisuudesta ja tietojen antamisessa noudatettavasta menettelystä. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti lisäksi vastaisen varalle poliisimiehen huomiota huolelliseen lain noudattamiseen asiakirjapyyntöjä ja asianomistajan tekemiä rikosilmoituksia käsiteltäessä.

Perustuslaki 21 § 2 mom.
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 14 § ja 18 §
Esitutkintalaki 47 §
Asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista 4 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.