10.09.2009

Hyvä hallinto - Viipyminen - Neuvonta

Elatustukiasian käsittelyn viipyminen ja asiakkaan neuvonta

Kantelija arvosteli lastenvalvojan menettelyä lapsensa elatusapu- ja elatustukiasian hoidossa. Asian käsittely oli kestänyt lähes kolme kuukautta, ja kantelija ei ollut saanut lastenvalvojalta oikeita tietoja toimivaltaisesta viranomaisesta, menettelystä asian käsittelyssä ja mahdollisuudesta saada elatustukea.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti päätöksessään sosiaali- ja terveyslautakunnan ja lastenvalvojan huomiota siihen, että asian käsittelyaika oli ollut varsinkin asian laatu huomioon ottaen kohtuuttoman pitkä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tuli päätöksen mukaan järjestää tehtävien hoito siten, että viranhaltijoiden lomat eivät aiheuta asioiden käsittelyn viivästymistä.

Apulaisoikeuskansleri totesi lisäksi, että lastenvalvoja oli laiminlyönyt sen huolellisuuden, jota virkatehtävien hoidossa on noudatettava, ja kiinnitti lastenvalvojan huomiota myös huolellisuuteen asiakkaan neuvonnassa. Neuvonnassa annettujen tietojen tulee olla riittävästi tarkistettuja, koska väärät tiedot voivat vaikuttaa asiakkaan oikeusturvaan ja aiheuttaa etujen taikka oikeuksien menetyksiä. Neuvonnan ja päätöstoiminnan virheet estävät osaltaan hallinnon asiakkaan hallintolain 6 §:ssä turvattujen oikeutettujen odotusten toteutumista.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.