09.09.2009

Asiakirjapyyntö - Julkisuuslaki

Julkisuuslain mukainen menettely

Julkisuuslain mukaan tiedon asiakirjan sisällöstä antaa se viranomaisen henkilöstöön kuuluva, jolle viranomainen on tämän tehtävän määrännyt tai jolle se hänen asemansa ja tehtäviensä vuoksi muuten kuuluu. Jos kyseinen henkilö kieltäytyy antamasta pyydettyä tietoa, hänen on ilmoitettava tiedon pyytäjälle kieltäytymisen syy. Lisäksi hänen on annettava tiedon pyytäjälle tieto siitä, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi, tiedusteltava asian kirjallisesti vireille saattaneelta tiedon pyytäjältä, haluaako hän asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi sekä annettava tieto käsittelyn johdosta perittävistä maksuista.

Poliisilaitos ei ollut toiminut asiakirjapyynnön käsittelyssä edellä mainittujen säännösten edellyttämällä tavalla. Selvityksen mukaan poliisilaitoksella oli kuitenkin tiedostettu menettelyn virheellisyys, ja menettelytapojen korjaamiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen huomiota viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädettyihin velvollisuuksiin asiakirjapyynnön käsittelyssä.

Julkisuuslaki 14 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.