04.09.2009

Asiakirjapyyntö - Hyvä hallinto

Asiakirjajäljennöspyyntö

Kantelija pyysi lukion rehtoria toimittamaan virkaan valitsemansa henkilön hakemusasiakirjojen jäljennökset. Rehtori ilmoitti, että hallintopäätös ja siihen liittyvät kaikki asiakirjat olivat nähtävillä kaupungin koulutusvirastossa. Niistä voi saada haluamansa kopiot. Kun kantelija pyysi koulutusvirastoa toimittamaan sanotut jäljennökset, hän sai osan niistä heti, mutta osan vasta useiden viikkojen kuluttua.

Apulaisoikeuskansleri totesi rehtorin ja koulutusviraston menetelleen säännösten vastaisesti. Rehtori laiminlöi siirtää pyynnön sisältämän sähköpostiviestin koulutusvirastolle ja samalla siirrosta ilmoittamisen kantelijalle. Rehtorin kantelijalle lähettämässä viestissä ollut viittaus asiakirjojen nähtävillä olemiseen oli myös harhaanjohtava, sillä kantelijan pyyntö koski asiakirjojen toimittamista, ei mahdollisuutta päästä näkemään niitä. Koulutusvirasto toimitti osan kantelijan pyytämistä asiakirjajäljennöksistä kahden viikon määräajan jälkeen.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti vastaisen varalle rehtorin huomiota ensiksi hallintolain 21 §:n 1 momentin mukaiseen velvollisuuteen siirtää asiakirja ja toiseksi perustuslain 21 §:n edellyttämään hyvään hallintoon sisältyvään periaatteeseen välttää harhaanjohtavia ilmaisuja vastauksissa, sekä kaupungin sivistyspalvelukeskuksen huomiota viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:n 4 momentin mukaiseen velvollisuuteen toimittaa kaikki pyydetyt asiakirjajäljennökset kahden viikon kuluessa siitä, kun viranomainen sai niitä koskevan pyynnön.

Suomen perustusL 21 §
HallintoL 21 § 1 mom.
L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 14 § 4 mom.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.