28.08.2009

Hyvä hallinto - Palveluperiaate - Vastaus

Tiedusteluun vastaaminen

Työ- ja elinkeinokeskuksessa (TE-keskus) oli käsiteltävänä kantelijayhdistyksen maksatushakemus, joka liittyi kehittämishankkeelle myönnettyyn tukeen. Kantelija oli kirjoituksen mukaan tiedustellut päätöksen antamisen aikataulua kahdesti, ainakin jälkimmäisellä kerralla sähköpostitse, saamatta vastausta. Tämän jälkeen kantelija oli lähettänyt TE-keskuksen johtajalle kiirehtimispyynnön sisältäneen kirjeen, johon ei myöskään ollut vastattu.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että viranomaisen tulee vastata asian käsittelyn etenemistä koskevaan tiedusteluun ilman aiheetonta viivytystä. Ehdotonta luotettavuutta käsittelyaika-arvion paikkansa pitävyydeltä ei voida vaatia. Hyvän hallinnon vaatimukset edellyttävät, että viranhaltijan tulisi vastata myös henkilökohtaiseen työsähköpostiosoitteeseensa saapuneisiin viesteihin. Hallinnon palveluperiaatteen mukaista olisi ollut myös esimerkiksi viitata esitettyyn kiirehtimispyyntöön hankkeen hallinnollista tarkastusta koskevassa kirjeessä, joka kantelijalle lähetettiin kiirehtimisen jälkeen.

Hallintolain 7 § ja 23 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.