19.08.2009

Käräjäoikeus - Hakemusasia - Huolellisuus

Käräjätuomarin menettely

Käräjätuomari oli antanut väliaikaismääräyksen lapsen asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Kyseisessä päätöksessään käräjätuomari oli lapsen asumista koskevaan osioon kirjannut, että lapsi jatkaa koulunkäyntiä tietyssä koulussa.

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa säädetään siitä, mistä tuomioistuin voi määrätä antaessaan väliaikaismääräyksen lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevassa asiassa. Mainitusta laista tai sen esitöistä ei ilmene, että käräjäoikeudella olisi mahdollisuus määrätä väliaikaismääräyksellä siitä, mitä koulua lapsi tulee käymään.

Oikeuskanslerin päätöksessä mainittujen seikkojen perusteella asiassa oli saatavissa se käsitys, että käräjäoikeus olisi päätöksellään määrännyt, että lapsen tuli jatkaa koulunkäyntiä tietyssä koulussa. Koska käräjäoikeus ei tästä kuitenkaan voinut määrätä, oli sen antamassa päätöksessä ollut lausuma tältä osin kritiikille altis. Väliaikaismääräyksessä koulunkäynnin osalta lausutulla ei käytettävissä olleen aineiston perusteella toisaalta sinänsä ollut oikeutta tai velvollisuutta perustavaa vaikutusta. Lausuma oli kuitenkin ollut omiaan aiheuttamaan väärän käsityksen siitä, mistä käräjäoikeus oli määrännyt tai ylipäätään voinut määrätä.

Oikeuskansleri saattoi esittämänsä näkemykset asian ratkaisseen käräjätuomarin tietoon.

Kyseinen käräjätuomari antoi samassa asiassa myöhemmin erillisen päätöksen. Yhtenä todisteena asiassa oli videotallenne. Asiassa ilmeni, että käräjäoikeus ei ollut lain edellyttämällä tavalla toimittanut kyseistä todisteena ollutta videotallennetta hovioikeuteen muiden käsillä ollutta asiaa koskevien asiakirjojen mukana. Videotallenne oli toimitettu hovioikeuteen vasta sen jälkeen kun hovioikeus jo oli tehnyt asiassa ratkaisunsa.

Käräjäoikeudessa tapahtunut virhe oli saadun selvityksen mukaan tapahtunut epähuomiossa. Laamannin antaman lausunnon mukaan virheen tapahtuminen ei johtunut puutteellisesta ohjauksesta tai puutteista töiden organisoinnissa. Käräjäoikeuden päätökseen oli kirjattu tieto videotallenteesta sekä siitä, mitä kuvamateriaalia se sisälsi. Hovioikeudella oli siis sinänsä ollut tieto kyseisen todisteen olemassaolosta.

Oikeuskansleri kiinnitti käräjäoikeuden huomiota huolellisuuteen todisteiden lähettämisessä hovioikeuteen.

L lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 9 ja 17 §
OK 25 luku 18 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.