17.08.2009

Poliisi - Rikosilmoitus - Kirjaaminen

Rikosilmoituksen kirjaaminen

Poliisi oli tehnyt kantelijan rikosilmoituksen perusteella esitutkinnan lopettamista koskevan päätöksen. Kantelija totesi kantelussaan, että hän oli toimittanut tämän jälkeen poliisille kaksi lisäkirjoitusta, mutta poliisi ei ollut ryhtynyt toimenpiteisiin kyseisen lisäaineiston perusteella.

Esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen 1 §:n 1 momentin mukaan kun asianomistaja tai joku muu ilmoittaa poliisille tai muulle esitutkintaviranomaiselle rikoksesta tai tapahtumasta, jota hän pitää rikoksena, ilmoitus on viipymättä kirjattava. Asetuksen 3 §:n mukaan esitutkintaviranomaisen on mahdollisuuksiensa mukaan tehtävä selkoa asianomistajalle siitä, mihin toimenpiteisiin rikoksesta tehdyn ilmoituksen tai esitutkintaviranomaisen tietoon muuten tulleen rikoksen johdosta ryhdytään.

Poliisin antaman selvityksen mukaan kantelijan poliisille toimittamassa lisäaineistossa ei ollut sellaista, joka olisi edellyttänyt poliisin toimenpiteitä. Apulaisoikeuskanslerin mukaan poliisin menettelyn teki jossain määrin ymmärrettäväksi se, että kantelijan alkuperäinen tutkintapyyntö oli tehty varsin laajasta asiakokonaisuudesta, kantelijan laatimat lisäkirjoitukset liittyivät lähtökohtaisesti samaan asiakokonaisuuteen kuin tutkintapyyntö ja lisäkirjoituksia ei ollut otsikoitu uusiksi tutkintapyynnöiksi. Toisaalta etenkin myöhemmässä lisäkirjoituksessaan kantelija toi esille täysin uusia tapahtumia koskevia seikkoja, joihin esitutkinnan lopettamista koskevassa päätöksessä ei ajallisesti edes olisi vielä ollut mahdollista ottaa kantaa.

Apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan oikeudellisesti perusteltua olisi ollut, että kyseinen kantelijan poliisille toimittama myöhempi lisäkirjoitus olisi kirjattu esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen 1 §:n 1 momentin mukaisesti ja tämän jälkeen poliisi olisi laatinut päätöksen, jossa poliisi olisi voinut ottaa kantaa kantelijan esittämiin seikkoihin.

Apulaisoikeuskansleri saattoi lausumansa näkökohdat asiassa tutkinnanjohtajana toimineen rikosylikonstaapelin tietoon.

EPA 1 §:n 1 momentti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.