23.07.2009

Yliopisto - Hallintolaki

Hallintolain noudattaminen yliopistossa

Yliopiston vahtimestarit antoivat kantelijan seurueelle porttikiellon kehottamalla heitä luentoja lukuun ottamatta pysymään poissa yhden viikon päärakennuksen tiloista. Seuraavalla viikolla kantelijalle ilmoitettiin porttikiellon peruuttamisesta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, ettei asiassa ollut ilmennyt riittäväksi katsottavaa näyttöä siitä, että vahtimestarit olisivat porttikiellon antaessaan ylittäneet sen toimivallan, mikä heille yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta rakennuksessa huolehtivina kuului. Sen sijaan vahtimestarien menettely porttikieltoa annettaessa ei ollut hallintolain mukaista. Kun virkamies ilmoittaa henkilölle porttikiellosta viranomaisen hallinnoiman rakennuksen tiloihin, kysymys on viranomaisaloitteisesta hallintoasiasta. Sellaisena asiaa voidaan pitää ainakin silloin, jos viranomaisen tiloihin pääsyn rajoitus voi vähääkään vaikuttaa esimerkiksi asiakkaan tai oppilaitoksen opiskelijan mahdollisuuksiin hakea tai saada viranomaiselta asiaan kuuluvia palveluja tai opiskelijana opetusta oppilaitoksessa. Viranomaisaloitteista hallintoasiaa koskevat hallintolain 7 luvun asian ratkaisemista koskevat säännökset. Suullisesti annettu porttikielto olisi tullut viran puolesta viipymättä antaa myös kirjallisena hallintolain 7 luvun säännöksiä noudattaen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti vastaisen varalle yliopiston huomiota hallintolain säännösten noudattamisen tärkeyteen vahtimestareiden toiminnassa.

HallintoL 43 §
HallintoL 44 §
HallintoL 45 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.