14.07.2009

Esteellisyys

Esteellisyyttä koskevan kysymyksen ratkaiseminen

Työnhakuhaastattelutilaisuudessa kantelija esitti työvoimaneuvojalle asiansa antamista toisen virkailijan hoidettavaksi, koska hän piti työvoimaneuvojaa esteellisenä heidän välillään olevan voimakkaan kiistasuhteen vuoksi. Kantelija oli tehnyt työvoimaneuvojasta kaksi hallintokantelua hänen esimiehelleen. Asiassa oli katsottava tulleen näytetyksi, että tilaisuudessa 1) työvoimaneuvoja kertoi kantelijalle, että hänen esteellisyysväitettään ei hyväksytty ja että työvoimaneuvoja jatkoi hänen asiansa käsittelyä, ja 2) työvoimaneuvoja tällöin viittasi esimieheensä tavalla, josta saattoi syntyä vaikutelma, että sanottu esteellisyyskanta perustui hänen määräykseensä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että virkamiehestä tehty hallintokantelu ei automaattisesti tee virkamiestä ja kantelun tekijää siten kiistakumppaneiksi, että hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdan esteellisyysperustetta tulisi soveltaa. Tilanne on arvioitava tapauskohtaisesti. Apulaisoikeuskanslerin sijainen ei katsonut työvoimaneuvojan olleen esteellinen käsittelemään kantelijan asiaa. Hän kuitenkin saattoi työvoimaneuvojan tietoon käsityksensä, että tämä menetteli moitittavasti hallintolain 29 §:n 2 momentin ensimmäisen lauseen soveltamisessa jättäessään avoimeksi sellaisen mahdollisuuden, että hänen esteellisyydestään päätti esimies eikä hän itse.

HallintoL 28 § 1 mom 7 k
HallintoL 29 § 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.