25.06.2009

Poliisi - Esitutkinta - Esitutkintapöytäkirja

Esitutkintapöytäkirjan merkinnät

Kantelija oli esitutkinnan aikana lähettänyt poliisille useita sähköpostiviestejä. Kantelija arvosteli poliisia siitä, että näitä viestejä ei ollut liitetty esitutkintapöytäkirjaan.

Esitutkintalain 40 §:n 2 momentin mukaan esitutkintapöytäkirjaan on otettava kuulustelupöytäkirjat ja selostukset tutkintatoimenpiteistä sekä liitettävä tutkinnassa kertyneet asiakirjat ja tallenteet, mikäli niillä voidaan olettaa olevan merkitystä asiassa. Pykälän 3 momentin mukaan esitutkinnassa kertyneestä aineistosta, jota ei ole otettu esitutkintapöytäkirjaan, on tehtävä merkintä pöytäkirjaan.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi päätöksessään, ettei poliisi ollut ylittänyt harkintavaltaansa jättäessään liittämättä kantelijan lähettämät sähköpostiviestit esitutkintapöytäkirjaan. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen käsityksen mukaan oikeudellisesti perusteltua olisi kuitenkin ollut, että esitutkintapöytäkirjaan olisi tehty esitutkintalain 40 §:n 3 momentin nojalla merkintä kahden sähköpostiviestin liittämättä jättämisestä. Näissä viesteissä kantelija oli tuonut esille ainakin jossain määrin myös itse tutkittavaa rikosasiaa koskevia seikkoja. Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi käsityksensä asiassa tutkinnanjohtajana toimineen komisarion tietoon.

Esitutkintalaki 40 §:n 2 ja 3 mom.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.