23.06.2009

Poliisi - Esitutkinta

Poliisin menettely poliisirikosasiassa

Kantelija arvosteli poliisiviranomaisen menettelyä poliisimiehen tekemäksi epäiltyä rikosta koskevassa asiassa. Kantelija katsoi, että poliisi oli kyseisessä poliisirikosasiassa päättänyt pakkokeinon käytöstä huolimatta siitä, että esitutkintalain mukaan virallinen syyttäjä johtaa poliisirikoksen esitutkintaa.

Käsillä olleessa metsästysrikosta koskeneessa tapauksessa oli kaksi epäiltyä, joista toinen oli poliisimies. Asiassa ilmeni, että komisario, joka toimi tutkinnanjohtajana siltä osin kuin asia ei koskenut poliisirikosta, oli päättänyt omaisuuden takavarikosta myös siltä osin kuin asia koski poliisirikosta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi päätöksessään, että esitutkintalain 14 §:n 2 momentin mukaan poliisirikoksen esitutkintaa johtaa virallinen syyttäjä lukuun ottamatta rikesakkoasiana ja rangaistusmääräysmenettelyssä käsiteltäviä asioita. Mainittu koskee poliisirikoksia riippumatta siitä, onko rikos tapahtunut viranhoidossa tai sen ulkopuolella. Syyttäjätutkinnanjohtajuuden tarkoituksena on ollut turvata se, että esitutkinta toimitetaan epäillyn aseman siihen vaikuttamatta ja yleisön luottamus esitutkinnan puolueettomuuteen säilyy. Ainoastaan syyttäjä voi siten päättää poliisirikosasiassa muun muassa esitutkinnan aloittamisesta tai toimittamatta jättämisestä ja pakkokeinojen käytöstä.

Poliisirikosasiaa ei tapauksessa käsitelty rikesakkoasiana tai rangaistusmääräysmenettelyssä. Ainoastaan syyttäjä oli siten toimivaltainen päättämään pakkokeinojen käytöstä siltä osin kuin asia koski poliisirikosta. Edellä mainittu komisario ei siten tältä osin ollut toimivaltainen päättämään omaisuuden takavarikosta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi komisarion tietoon käsityksensä hänen virheellisestä menettelystään.

Esitutkintalaki 14 § 2 mom. ja 49 §
Pakkokeinolaki 4 luku 1 § 1 mom.
Asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista 1 § 1 mom, 2 § 1 mom. ja 9 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.