01.06.2009

Hyvä hallinto - Henkilötiedot - Tarkastus

Henkilötietolain mukainen rekisteritietojen tarkastusoikeus

Asiakas oli pyytänyt saada tarkastaa kaikki potilasrekisteriin merkityt potilastietonsa sekä niiden luovutusmerkinnät tietyltä aikaväliltä. Kaupungin sosiaali- ja terveystoimi oli lähettänyt asiakkaalle ne tiedot, joita hänelle ei ollut vielä aiemmin samana vuonna lähetetty. Kieltäytymistodistusta ei annettu niistä tiedoista, joita ei lähetetty, eikä kaikkia luovutustietoja annettu. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että potilasrekisterinpitoon kohdistuvan korostetun luottamuksellisuus- ja huolellisuusvelvoitteen vuoksi tietojen tarkastusoikeus tulee toteuttaa siten, että asiakas varmasti saa tiedot kaikista tehdyistä merkinnöistä. Siltä osin kuin tietoja ei annettu, sosiaali- ja terveystoimen olisi tullut antaa kieltäytymisestä todistus, jossa olisi tullut mainita ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus evättiin. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin sosiaali- ja terveystoimen huomiota hyvän hallinnon ja henkilötietolain vaatimuksiin tarkastusoikeuden toteuttamisessa.

Henkilötietolaki 26 ja 28 §
Julkisuuslaki 11 ja 12 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.