02.04.2009

Asiakirjapyyntö - Poliisi - Asiallisuus

Jäljennöksen antaminen tutkintailmoituksesta

Tutkinnanjohtajana toiminut komisario oli kieltäytynyt antamasta rikoksesta epäilylle jäljennöstä tutkintailmoituksesta. Apulaisoikeuskansleri katsoi tutkinnanjohtajalla olleen lainmukaiset perusteet olla antamatta kantelijalle jäljennöstä tutkintailmoituksesta mutta totesi, että tutkinnanjohtajan menettely asiakirjapyynnöstä kieltäydyttäessä ei täyttänyt viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun (julkisuuslain) asettamia vaatimuksia. Tutkinnanjohtaja oli ainoastaan kehottanut kantelijaa tarvittaessa kantelemaan tutkinnanjohtajan menettelystä oikeusasiamiehelle. Apulaisoikeuskansleri viittasi julkisuuslain asiaa koskeviin kohtiin ja totesi, että kantelu oikeusasiamiehelle ei ole varsinainen julkisuuslain mukainen muutoksenhakukeino ja vain toissijainen tapa reagoida kyseisessä tilanteessa. Oikeusasiamiehellä ei kyseisenkaltaisissa tilanteissa ole esimerkiksi oikeutta kumota virkamiehen ratkaisua ja ratkaista asiaa uudelleen. Kun ilmoitusjäljennöksen luovuttamisesta kieltäydyttiin, niin kantelijalle olisi ensisijaisesti tullut antaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:n 3 momentin mukainen tieto mahdollisuudesta saattaa asia viranomaisen ratkaistavaksi.

Apulaisoikeuskansleri katsoi ratkaisussaan lisäksi, että tutkinnanjohtajan kielenkäyttö tilanteessa ei ollut virkamies- ja poliisilain vaatimusten mukaista. Arvioitaessa tutkinnanjohtajan käyttäytymistä tuli huomioida myös hänen asemansa ja tehtävänsä poliisihallinnossa. Poliisimiehen käyttäytymiselle on lainsäädännössämme asetettu erityisen korkeat vaatimukset. On tärkeää, että poliisimies virkaansa hoitaessaan käyttäytyy asiallisella, luottamusta herättävällä tavalla, sillä poliisimiehen itsestään antama kuva välittyy helposti kansalaisen silmissä koko ammattikuntaa koskevaksi. Sellaisetkin kärjistykset ja sananvalinnat, jotka puhekielessä voidaan poliisin asiakkaalle sallia, eivät välttämättä sovi poliisimiehen virkatehtävässään esittämiksi. Poliisimiehen ei tule provosoitua hankalissakaan asiakastilanteissa. Tämä on tärkeää myös esitutkinnan keskeisen periaatteen, objektiivisuusperiaatteen kannalta.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen komisarion huomiota viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:n 3 momentin huolelliseen noudattamiseen asiakirjapyyntöjä käsiteltäessä. Lisäksi apulaisoikeuskansleri saattoi komisarion tietoon käsityksensä poliisimieheltä edellytetyn asiallisen kielenkäytön vaatimuksista ja lähetti ratkaisunsa tiedoksi poliisilaitoksen poliisipäällikölle.

Perustuslaki 21 §
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettu laki 11 §, 14 §
Poliisilaki 2 §, 9c §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.