26.05.2009

Määräaika - Ministeriö

Osaamistestausjärjestelmän käyttöönoton viivästyminen

Terveydensuojelulain muuttamisesta annetun lain (285/2006) voimaantulosäännöksen mukaan lain 20 b, 28 a ja 59 a §:n mukaisen testausjärjestelmän (OSTI-järjestelmä) tuli olla 20 b ja 28 a §:ssä tarkoitettujen henkilöiden käytettävissä viimeistään 1.1.2007. Kantelija arvosteli sitä, ettei järjestelmää oltu saatu käyttöön mainittuun päivään mennessä. Järjestelmä oli talousveden osalta otettu käyttöön 7.2.2007 ja allasveden osalta 26.2.2007 lukien. Apulaisoikeuskansleri saattoi järjestelmästä nykyisin vastaavan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston sekä sosiaali- ja terveysministeriön tietoon näkemyksensä lainsäädännössä asetettujen määräaikojen noudattamisen tärkeydestä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.