15.05.2009

Kunnallishallinto - Luottamushenkilö

Luottamushenkilön tiedonsaantioikeus

Kuntalain 43 §:n mukaan luottamushenkilöllä on oikeus saada kunnan viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita hän toimessaan pitää tarpeellisina, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kunnanvaltuutetun tietopyyntöjä käsiteltäessä kunnanhallitus oli arvioinut tietojen tarpeellisuutta luottamushenkilön toimessa, vaikka tiedot tulisi antaa, jos luottamushenkilö itse pitää niitä tarpeellisina. Kunnanvaltuutetun tekemät kirjalliset tietopyynnöt oli merkitty kunnanhallituksen pöytäkirjaan kunnanjohtajan esityksestä vain tiedoksi, eikä niihin ollut vastattu kirjallisesti. Luottamushenkilöllä oli kuitenkin mahdollisuus käyttää kirjallisten tiedustelujen lisäksi myös muita luottamushenkilön tiedonsaantioikeuden turvaavia tapoja. Apulaisoikeuskansleri saattoi luottamushenkilön tiedonsaantioikeudesta esittämänsä näkökohdat kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen tietoon.

Kuntalaki 43 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.