12.05.2009

Tasa-arvo - Selvitys - Viipyminen

Tasa-arvolain mukainen selvitys

Kantelijan pyytämän tasa-arvolain 10 §:n 1 momentin mukaisen selvityksen antamisesta päätettiin noin kolmen kuukauden kuluttua kaupungin palvelujohtokunnassa. Asiassa ei ollut esitetty hyväksyttäviä perusteita sille, että selvityksen antaminen kesti tämän ajan. Lainkohdan edellyttämä viivytyksettömyys ei näin ollen toteutunut.

Vaikkakin palvelujohtokunta antoi selvityksen, myös kaupungin koulupalvelukeskuksen palvelupäällikkö olisi kaupungin hallinto- ja johtosäännön nojalla ollut siihen toimivaltainen. Riippumatta siitä, antoiko palvelupäällikkö selvityksen itse tai jätti antamisen palvelujohtokunnan tehtäväksi, hänen olisi tullut huolehtia, että selvitys annettiin viivytyksettä. Apulaisoikeuskansleri saattoi palvelupäällikkönä toimineen tietoon käsityksensä hänen virheellisestä menettelystään. Palvelujohtokunnan tultua lakkautetuksi jäljennös päätöksestä lähetettiin tiedoksi kaupungin sivistyspalvelujen johtokunnalle.

L naisten ja miesten tasa-arvosta 10 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.