25.03.2009

Huomautus - Kuuleminen - Hyvä hallinto

Hyvän hallinnon mukainen menettely annettaessa kirjallinen huomautus

Virkamiehen muun ohella saamastaan kirjallisesta huomautuksesta tekemää kantelua koskevassa ratkaisussa apulaisoikeuskansleri totesi, että huomautuksen antaminen on hallinnollinen esimiehen yleiseen työnjohto- ja valvontavaltaan kuuluva toimenpide, josta laissa ei ole menettelysäännöksiä. Huomautus voidaan antaa joko kirjallisesti tai suullisesti. Huomautuksen antamista harkitessaan esimiehen tulee ottaa huomioon virkamiehen asema ja siihen liittyvät tehtävät ja tapauskohtaisesti harkita asiaa hyvän hallinnon kannalta (perustuslain 21 §).

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti esimiehen huomiota siihen, että ennen kirjallista huomautusta virkamiestä tulee kuulla. Asianmukaista myös on, että huomautuksesta ilmenee, että kysymys ei ole valtion virkamieslain 24 §:ssä säädetystä kirjallisesta varoituksesta. Kumpaakaan näistä hyvään hallintoon kuuluvista menettelytavoista ei ollut näytetty noudatetun annettaessa kantelijalle kirjallinen huomautus.

Suomen perustusL 21 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.