16.03.2009

Jätemaksu - Muutoksenhaku - Valitusoikeus

Valituskiellon peruste ja esteellisyys jätemaksun poistamista koskevassa asiassa

Kaupungin työpäällikön jätemaksun poistamista koskevaan erilliseen viranhaltijapäätökseen oli merkitty, että ”tästä päätöksestä ei voi valittaa”. Päätöksestä ei käynyt ilmi, mihin lainsäännökseen valituskielto perustui. Kaupunki perusteli valituskieltoa selvityksessään Kuntaliiton ohjeella ja esitti, että ohjeen mukaan jätemaksun poistamista tai kohtuullistamista koskevaan päätökseen ei voisi hakea erikseen muutosta, vaan maksuvelvollinen voisi vasta tehdä muistutuksen maksulipun saamisen jälkeen. Kaupungin tarkoittamasta Kuntaliiton ohjeesta kuitenkin ilmeni, että valitusoikeuden oli katsottu olevan tulkinnanvarainen. Lisäksi kantelun kohteina olleet päätökset laatinut työpäällikkö oli apulaisoikeuskanslerille annettavaa selvitystä teknisessä lautakunnassa käsiteltäessä toiminut itse asiakohdan esittelijänä.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että kantelussa tarkoitettu viranhaltijapäätös oli valituskiellon perusteen osalta puutteellinen. Hän katsoi, että valituskiellon tulee perustua lakiin, jossa siitä on erikseen säädetty. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja työpäällikön huomiota muutoksenhausta, valituskiellosta ja viranhaltijan esteellisyydestä esittämiinsä näkökohtiin.

Perustuslain 21 §
Jätelain 30 §, 32 §, 66 §
Hallintolain 27 §, 28 §, 46 §, 47 §, 48 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.