13.03.2009

Hallintolaki - Sähköinen asiointi

Viranomaisen vastausvelvollisuus

Kantelija kirjoitti kaupunginjohtajalle sähköpostitse kaksi kertaa ja esitti viesteissään kysymyksiä kaupungin eri viranomaisten käsiteltävänä olleen asiansa osalta. Kaupunginjohtaja ei vastannut viesteihin. Kaupunginjohtaja totesi selvityksessään lukeneensa viestit, mutta kertoi tulkinneensa ne yleisiksi tiedonannoiksi. Kirjeiden sisältö huomioiden hän oli katsonut, ettei hänellä ollut velvollisuutta vastata niihin, koska asiaa oli jo käsitelty kaupungin toimielimissä. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupunginjohtajan huomiota perustuslain 21 §:ssä perusoikeutena turvatun hyvän hallinnon vaatimuksiin siitä, että viranomaisille osoitettuihin asiallisiin kirjallisiin tiedusteluihin tulee vastata, sekä hallintolain 8 §:n säännökseen asiointia koskeviin kysymyksiin vastaamisesta. Asiassa tuli huomioida myös sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 12 §:n säännös, jonka mukaan viranomaisen tulee viipymättä ilmoittaa sähköisen asiakirjan vastaanottamisesta lähettäjälle.

Hallintolaki (434/2003) 8 §
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) 12 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.