11.02.2009

Tulli - Tiedoksianto - Kirjaaminen

Tiedoksiannosta verovelvolliselle tullissa

Tullissa aiemmin noudatettuun käytäntöön autoveropäätöksen tiedoksiannossa kuului jäljennöksen toimittaminen päätöksestä verovelvolliselle välittömästi päätöksenteon jälkeen; hän sai alkuperäisen autoveropäätöksen vasta esittämällä maksutositteen autoveron maksusta. Apulaisoikeuskanslerin kiinnitettyä asiaan huomiota (30.9.2005, dnro 811/1/2003) Tullihallitus antoi 24.11.2005 ohjeen autoveropäätöksen tiedoksiannosta käteisasiakkaalle. Sen mukaan päätös annetaan verovelvolliselle tiedoksi lähettämällä hänelle viipymättä päätöksenteon jälkeen 1-luokan kirjeenä alkuperäinen verotuspäätös, tilisiirtolomake sekä veromaksua koskeva ohje.

Sanottuun sittemmin virheelliseksi todettuun käytäntöön kuuluva jäljennöksen toimittaminen päätöksestä verovelvolliselle välittömästi päätöksenteon jälkeen on ollut siinä määrin merkittävä toimenpide, että tullipiirin on tarvittaessa jälkikäteen voitava näyttää toteen jäljennöksen toimittamisen tapahtuneen. Tämä koskee erityisesti tilannetta, jossa tietoa tarvitsee laillisuusvalvontaa suorittava oikeuskansleri.

Kantelijan autoa koskeva autoveropäätös tehtiin maaliskuussa 2005 tullipiirin ilmoituksen mukaan vanhaa käytäntöä noudattaen. Käytettävissä olevan aineiston perusteella ei voitu varmuudella todeta tapahtumien kulkua. Koska asiassa jäi epäselväksi, toimitettiinko kantelijalle jäljennös päätöksestä päätöksenteon jälkeen vai ei, apulaisoikeuskansleri piti tullipiirin menettelyä tältä osin moitittavana. Erittäin epätyydyttävänä hän piti sitä, että tullipiirillä ei ole ollut käytössään hallinnossa varsin tavanomaista kirjaamisjärjestelmää, jossa kyseinen seikka olisi tullut luotettavasti rekisteröidyksi.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti tullipiirin huomiota esittämiinsä näkökohtiin tullipiirin velvollisuudesta rekisteröidä ja näyttää jälkikäteen toteen verovelvollisen kannalta merkittävät toimenpiteensä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.