23.02.2009

Asiakirjapyyntö - Hallinto-oikeus - Hyvä hallinto

Hallinto-oikeuden menettely asiakirjapyynnön käsittelyssä

Kantelussa oli kysymys hallinto-oikeudessa vireillä olevan valitusasian asianosaisen tekemästä pyynnöstä saada tutustua valitusasian asiakirja-aineistoon. Hallinto-oikeus oli tulkinnut asiakirjapyynnön oikeudenkäyntiin liittyväksi muuksi vaatimukseksi. Hallinto-oikeus ei ollut lähettänyt asiakirjoja kantelijalle sen pyytämällä tavalla, vaan oli vastannut, että sitä kuullaan asiassa aikanaan. Apulaisoikeuskanslerin mukaan on olennaista, että mikäli hallinto-oikeuteen tullut pyyntö jättää sen vastaanottaneelle virkamiehelle tulkinnanvaraa sen osalta mitä pyytäjä haluaa, on hyvän hallinnon vaatimuksen mukaista tiedustella asiaa pyytäjältä. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että hallinto-oikeuden virkamiehet olivat laiminlyöneet noudattaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisia asiakirjan antamista ja antamistapaa koskevia velvollisuuksiaan. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti hallinto-oikeuden huomiota asiakirjan antamista ja antamistapaa koskevien säännösten huolelliseen noudattamiseen jatkossa.

PL 21 § 1
JulkL 14 ja 16 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.